MAGUNKRÓL

Dr. Szirácsik Éva publikációi


Paraszti gazdálkodás a divényi uradalomban a XVIII. században.
In: Agrártörténeti Szemle, 3–4/2000. 407–426. p.

Fizetések és fizetettek a divényi uradalom területén 1687–1743.
In: Történeti Tanulmányok IX. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2001. 145–167. p.

A divényi uradalom családi gazdaságai a 18. század közepén.
In: Studia Miskolcinensia IV. Források és történetírás. Válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14–16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból. Miskolc, 2003. 109–121. p.

A nemes vármegyének kezéhez... II. Rákóczy Ferenc levelei és Nógrád vármegyei visszhangjuk I. (1703–1705).
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 2004. 385 p.

Beszámoló a 2005. évi besztercebányai „Neogradica” kutatás eredményeiről.
In: Levéltári Szemle, 2005. 4. sz. 73–77. p.

„Rákóczy Levelek”. Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei Levéltárból.
Benne: R. Várkonyi Ágnes ajánlása.
Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2005. 355. p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 46.)

A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687–1787).
Salgótarján, 2005. 271. p. [Disszertáció: PhD]
A kötethez CD–ROM melléklet tartozik, amely a könyv anyagát és az adattárat is tartalmazza.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 48.)

Női szerepek a Rákóczi-kori Nógrád vármegye közéletében.
In: Discussiones Neogradienses 9. Rákóczi állama Európában. Konferencia a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére. (2005. szeptember 15–16–17.,Szécsény)
Szerk.: Balogh Zoltán, Bagyinszki Istvánné
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján, 2006. 189–211.

A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai (1716, 1718).
Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2007. 240. p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 54.)