MAGUNKRÓL

Sebestyén Kálmán publikációi


Cs. Sebestyén K. – Szvircsek F.: Nógrád megye történelmi helységnévtára 1850-1970.
Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 1989. /Múzeumi Értekező VII./

Salgótarján város fejlődése 1958-1968.
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVI.
Salgótarján 1990.

A falu története Szuhahuta emlékezetében
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVI.
Salgótarján 1990.

A trianoni béke hatása Nógrád megyében.
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVII.
Salgótarján 1991.

Egyesületek alakulásának néhány tendenciája
Nógrád megyében a dualizmus időszakában.
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII.
Salgótarján 1992-1993.

A várossá váló község iskolarendszerének kialakulása Salgótarjánban.
In: Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 1.
Tatabánya 1997.

Cs. Sebestyén K. – Szvircsek F.: Salgótarjáni Új Almanach
Salgótarján, Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre 1997.

A köz- és magánszféra határán. (A civil társadalom néhány elemének változása Salgótarjánban)
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXI.
Salgótarján 1998.

Vármegye a forradalomban. Feladatok, problémák a közigazgatás működtetésében 1848-ban
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXII.
Salgótarján 1998.

Vár alatt, bánya fölött – Baglyasalja története.
Salgótarján Baglyasalja Barátainak Köre 1998. (Baglyasi Füzetek 1.)

Az ipari szakoktatás körülményeinek változása Salgótarjánban.
In: Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 3.
Tatabánya 1999.

Kazár korszakai. (Történeti vázlat)
In: Kazári évszázadok.
Kazár 2000.

Baglyasalja kulturális és oktatási élete
In: Kultúra, oktatás, sport
Salgótarján Baglyasalja Barátainak Köre 2000. (Baglyasi Füzetek 4.)

Cs. Sebestyén K. – Ihász J.:
Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága üléseinek napirendi pontjai (1956–1989)
Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár 2000. (Segédletek 2.)

A dolányi iskola esete – tanfelügyelő Nógrádban az 1870-es években. In: A tanügyigazgatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 5. Tatabánya, 2001. 105–110. p.

Tűzoltók Salgótarjánban. Egy hányatott sorsú oktatási intézmény: a Salgótarjáni Polgári Iskola. Tarjáni rendőrközegek. In: Salgótarjáni Új Almanach II. Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre Salgótarján, 2002. 19–36., 37–58., 59–75. p.

Salgótarján, 1956. Dokumentumválogatás tanulók részére. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2002.

Salgótarján történelmi kronológiája II. (1945–1977). Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2002.

„Vajjon kap-e ott kettő megbecsülést”(Salgótarján kulturális életének néhány problémája az 50-es években).In.: Értékek és konfliktusok. Salgótarján és Nógrád megye kulturális élete a hatvanas években. Salgótarján, 2005. 33–42.p.

A múlt üzeneteSalgótarján, 2006. (Baglyasi Mesélő)

 

 

Szerkesztések

Cs. Sebestyén Kálmán – Ihász József: Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága üléseinek napirendi pontjai (1956–1989). Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2000. (Segédletek 2.)

Földi István: A községi és körjegyzők társadalma és mozgalmai Nógrád vármegyében (1873–1950). Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2001.

Salgótarján, 1956. Dokumentumválogatás tanulók részére. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2002.

Salgótarján történelmi kronológiája II. (1945–1977). Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2002.

Deák Gyula: „Ahogyan én láttam” Visszaemlékezések a doni harcokra.Szerk.: Tyekvicska Árpád. A szöveget gondozta: Cs.Sebestyén Kálmán Balassagyarmat, 2004. 192.p.+8 kép (Nagy Iván könyvek 14.)

Salgótarjáni események 1918–1919-benBódi Zsuzsanna és Cs. Sebestyén Kálmán: Salgótarjáni események 1918–1919-ben. Salgótarján, 2007. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 53.)