MAGUNKRÓL

Galcsik Zsolt publikációi


Simonides János szécsényi evangélikus lelkész emlékére.
Evangélikus Élet 53. évf. 8. szám 1988. február 21.

Egy „elfelejtett ” monográfus emlékére… (Kőnig Kelemen)
Katolikus Magyarok Vasárnapja 95. évf. 15. szám 1988. április 17.

Bevezető Bulcsó Károly:
Ferenczy Teréz hagyományaiból című könyvének hasonmás kiadásához
Szécsény, Szécsényi Honismereti Kör 1993. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 4.)

A Páli Szent Vincéről nevezett szécsényi irgalmasnővérek
„Hármas intézményének” története az alapítástól a feloszlatásig (1875–1950)
Balassagyarmat, Novitas Bt. 1993.

Ferenczy Teréz kiadatlan költeménye.
Palócföld XXVIII. évf. 6. szám 1993. november–december

Javaslat az antikváriumokban előforduló egyházi levéltári forrásokat figyelő szolgálatról.
In: Eclitiones Archivii Districtus Transtiluscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae.
III. Tanulmányok és forrásközlések.
Debrecen, 1994.

Bevezető Simonides János: A Nagy – Szécsényi Ágost. Hitv. Ev. Egyház múltja és jelene
püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyv alakjában című könyv hasonmás kiadásához
Szécsény, Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Körének Szécsényi Helyi Csoportja 1994.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 5.)

Bevezető és előszó Pintér Sándor: A palócokról.
Népismertető tanulmány című könyvének hasonmás kiadásához.
Szécsény, Antal Károly Honismereti Alapítvány 1995.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 6.)

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950).
Dokumentumgyűjtemény.
Budapest, METEM 1996.
(METEM Könyvek 14.)

Bevezető Pintér Sándor: Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban
című könyvének hasonmás kiadásához.
Szécsény, Antal Károly Honismereti Alapítvány 1997.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 7.)

A szécsényi evangélikus egyházközség canonica visitatiója 1928-ban.
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum 10.évf. 1998. 1–2. szám

Adatok a szécsényi Szentháromság-szobor történetéhez.
Műemlékvédelmi Szemle VIII. évf. 1998. 2. szám

Bevezető Pintér Sándor: A népmesékről XIII eredeti palóczmesével
című könyvének hasonmás kiadásához.
Szécsény, Antal Károly Honismereti Alapítvány 1999.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 8.)

Szócikkek a Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? (Szerk: Lakatos Andor) című kiadványban
Kalocsa, MELTE 1999.

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében.
Vigília 65. évf. 6. szám 2000. június

A szécsényi ferences kolostor feloszlatása 1950-ben
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum 11.évf. 1999. 3–4. szám

Előszó és a magyar kiadás gondozása Dina Davidovich de Unikel:
Visszatérés az életbe című könyvéhez.
Szécsény, a szerző magánkiadása 2001.

Fejér Lipót: A szécsényi izr. hitközségi elemi népiskola története 75 éves fennállása alkalmából (1870–1925).
(Bevezető ismertetések a hasonmás kiadáshoz.)
Szécsényi Antal Károly Honismereti Alapítvány Szécsény, 2000.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 9.)

A Szécsényi Múzeum Baráti Kör negyedszázados története (1977–2001).
Szécsényi Antal Károly Honismereti Alapítvány Szécsény, 2001.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 10.)

A szécsényi 845. sz. Páter Bárkányi János Cserkészcsapat története az alapítástól a feloszlatásig (1934–1948).
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum 13. évf. 2001. 3–4. szám

Szontagh Pál és Szécsény 1848/49-ben.
Szécsényi Antal Károly Honismereti Alapítvány Szécsény, 2002.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 11.)

Szécsény képviselő-testületi üléseinek napirendi pontjai és határozatai (1872–1950).
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján, 2002.

Kései megemlékezés Niedermann Imréről, Nógrád vármegye főlevéltárnokáról.
Levéltári Szemle 52. évf. 2002. 2. szám

Pintér Sándor kiadatlan „Apró elbeszélései”. (Ajánlás és szerkesztés.)
Szécsényi Antal Károly Honismereti Alapítvány Szécsény, 2003.
(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 13.)

Ki a levéltárosok védőszentje?
Levéltári Szemle 53. évf. 2003. 1. szám

Galcsik Zsolt – Tóth Krisztina: Szécsény felekezeteinek egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1332–1950).
Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2004.

Tóth Krisztina: A Nagy-Nógrádi Főesperesség 17. századi katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvei.
(Ajánlás, szótár és mutatók készítése.) Szécsényi Antal Károly Honismereti Alapítvány
Szécsény, 2004. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 15.)

Nógrád vármegye közigazgatási és területi változásai (1872–2005)
Adatok,források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 47.
Salgótarján, 2005. 379.p.

Komjáthy Anzelm:„A szécsényi várnak történeti leírása” című kéziratának közzététele
Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 16.
In.: Szenográdi Ferenc (szerk.): Szécsényi Kalendárium a 2005-ös esztendőre.
Szécsény, 2005. 52–57.p.

Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek ötvenéves papi jubileumának Nógrád megyei eseményei (1889)
In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2005.1–2., 121–138.p.

Bahovecz Helén Irmina irgalmas nővér 1857–1930
In.: Kovalcsik András (szerk.): Arcok Balassagyarmat múltjából 3.
Balassagyarmat, 2006. 43–46. p.

Szerkesztés

Fejér Lipót: A szécsényi országgyűlés 200. évfordulójának emlékére. II. Rákóczi Ferenc. Nagyszécsény, 1905.(reprint)
Szécsény, 2005. Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 17.

Klement Kornél: Az én szécsényi 1956-om
Obernburg 2006. 40. p.

Galcsik Zsolt–Varga Jánosné(szerk.): A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör három évtizedes története (1976-2006)
Szécsény, 2006. 40. p.(Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 18.)