MAGUNKRÓL

Bódi Zsuzsanna publikációi (lásd Barthó Zsuzsanna)


Barthó Zs. – Tyekvicska Á.:
Civitas Fortissima. A balassagyarmati „csehkiverés” korának forrásai és irodalma.

Balassagyarmat, Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, 2000.

A salgótarjáni házicselédek és alkalmazóik 1920–1944.
Salgótarján, 2004. (Kézirat)

A balassagyarmati csehkiverés utóélete az 1945 előtti helyi sajtó és az emlékiratok tükrében.
In: Limes, 2005, 1, 57–68. p.

A csehszlovák–magyar lakosságcsere hatása Nógrád megyében.
In: www.archivnet.hu Politika 7. évfolyam 1. szám

Bódi Zsuzsanna – Cs. Sebestyén Kálmán:
Salgótarjáni események 1918–1919-ben

Salgótarján, 2007. 208 p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 53.)