KIADVÁNYAINK

Perliczi János Dániel:
Medicina Pauperum - Szegények patikája

Perliczi János Dániel egyike azoknak a 18. századi kiválóságoknak, akiknek - újat kereső szellemiségük alapján - helyük van a nemzet képzeletbeli Pantheonjában. Olyan történelmi személyiség, akit úttörő kezdeményezései miatt egészségügyet szervező és gyakorló orvosként is számon tartunk.

1705-ben látta meg a napvilágot Késmárkon. Életét 73 évesen fejezte be a Nógrád megyei Apátfalván. Német, holland és francia egyetemeken tanult, Wittembergben szerzett bölcsészdoktori, majd Utrechtben orvosi oklevelet. Előbb szülővárosában, majd Selmecbányán gyakorló orvosként, 1730-től pedig Nógrád vármegye főorvosaként működött.

Egészségügyi kezdeményezései - egy magyarországi orvosi egyetem létrehozása, az igazságügyi kórbonctan megalapozása, a magyar nyelvű egészségügyi ismeretterjesztés - fontos állomásai orvoslástörténetünknek. Nógrádban főként orvosi szervezőmunkája, gyógyszertárépítése, saját összeállítású gyógyszerei jelentették az intézményes megyei egészségügy felé tett első lépéseket. Ám alapos és széleskörű tudása nem csak a gyógyászat területére terjedt ki. Társadalomszervező elképzeléseivel is az újat, a jobbat kereste, amikor a magyarhoni tudóstársaságról papírra vetette elképzeléseit.

Több külföldi akadémia fogadta sorai közé. Az orvostudományon kívül a természettudomány számos ágában, kiváltképpen a matematikában és a fizikában, de a bölcseleti tudományokban is magas szintű ismeretekkel rendelkezett.

Ismeretterjesztő művei közül a nép egyszerű fiainak szánta az 1740-ben megjelent, s most ismét közreadott "Szegények patikáját". Ez a munka fejezi ki leginkább Perliczi eszmei alapállását, ma így mondanánk: demokratizmusát. A kötetet a kultúrtörténet és az alternatív gyógyászat iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.