NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT - 2005
Nagy Iván Honismereti pályázat

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet és a Nógrád Megyei Levéltár meghirdeti a 2005. évi  NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom- és művészettörténeti,természettudományi és műemlékvédelmi kategóriákban.

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével - Nógrád megye történelmi és jelenkori határain belül.

A pályázaton részt vehetnek felnőtt és ifjúsági kategóriában (18 éves korig) egyének és csoportok, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak. Egy pályázó több (írásban még meg nem jelent) dolgozatot is benyújthat.

A múzeumok és a levéltárak munkatársai szakmai segítséget és konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére.

A Pályázatot támogató önkormányzatok, közintézmények és pártok által felajánlott díjak odaítéléséről, mindkét korosztályban kategóriánként, a szakemberek lektori véleménye alapján - bíráló bizottság dönt.
A pályamunkákat a múzeumok és levéltárak adattárában helyezzük el, kéziratként az érvényes jogszabályok szerint kezeljük.

A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt /térkép, fénykép, rajz, stb./, gépelve kérjük beküldeni.
A pályázat beadásakor személyi lapon fel kell tüntetni a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók .

AJÁNLOTT TÉMAKÖREINK:

Történelem, helytörténet - Egy-egy település, épület, iskola, köz-intézmény, mezőgazdasági és ipari üzemek története.
Különös tekintettel a megyei bányászat 1946-l992 közötti időszakára. (Egyes bányák története, szakemberek életútja, kitüntetett bányászok - Kossuth-díj - életútja .)
Eseménytörténet, évfordulós események megyei vonatkozásai: Rákóczi szabadságharc (300 év), 1945. április (60 év), 1956. (50 év)
A rendszerváltás 15 éve.
Művelődés és szórakozás 1945 után. Sportegyesületek, tömegsport. Pedagógus életpályák.

Irodalomtörténet - Nógrád megyei írók, költők életpályája, élet-művek feldolgozása. Az irodalmi élet vizsgálata, kultikus elemei. "100 éve született József Attila" - József Attila és én, Találkozásom József Attilával.

Művészettörténet - Nógrádi képző- és iparművészek pályájának bemutatása, kiemelten a 100 éve született Balázs János munkásságának vagy egyes műveinek bemutatása.
Települések emlékművei, szobrai, elhelyezésük története, körülményei. Galériák történetei.

Néprajz - Szőttesek, hímzések ismertetése. Egy község népviselete. Paraszti bútorok, használati tárgyak változásai.
Vallási ünnepek helyi hagyományai, templomtörténet

Természettudomány - Nógrád megye földtani és őslénytani értékeiből egy szabadon választott részterület feldolgozása.
Természeti értékeink bemutatása.
Egy terület környezet és természetvédelmének feldolgozása. Nógrádi természettudósok.

Műemlékvédelem - Műemlékileg, régészetileg feltárt emlékek feldolgozása, műemléki listán nem szereplő, de védésre javasolt épületek, építmények bemutatása, felmérése, feldolgozása.

Pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel a múzeumokat:
Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, Ady E. u. 7.
a felújítási munkálatok befejezéséig: Rákóczi út 41.T.: 32/370-143;
Erzsébet tér 3. 32/371-873
Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2.,
T.: 32/310-140; 314-169
Palóc Múzeum, Balassagyarmat, Palóc liget 1., T.:35/300-168;
Pásztói Múzeum, Pásztó, Múzeum tér 5., T.: 32/ 460-194
és a levéltárakat:
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Bem utca 18., T.: 32/310-043,
Megyei Részleg, Balassagyarmat,Hétvezér út 26., T.:35/300-745
kereshetik fel

A beküldési határidő : 2005. november 1.
Cím: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Eredményhirdetés: 2005. december 15-én.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Salgótarján, 2005.május