Ausztriai levéltári tanulmányút

A Nógrád Megyei Levéltárból ketten, Págyor Lászlóné és Szepessyné Judik Dorottya vettünk részt a Magyar Levéltárosok Egyesülete felső-magyarországi szekciója által 2008. április 6-9. között szervezett ausztriai szakmai úton. A tanulmányút első napján megtekintettük a melki bencés apátságot és a gmundeni Ort-kastélyt. A második nap délelőttjén ismerkedtünk Salzburg belvárosának egy részével: a Mirabell-kastéllyal és a kastélykerttel, a Szent Sebestyén-templommal. A Szent-Sebestyén templom temetőjében megtekintettük Leopold Mozart és Constanze Mozart sírját. Délelőtt az osztrák levéltárosok bemutatták a salzburgi városi levéltárat. Délben elutaztunk Bad Ischl-be, ahol a Császárvillában belepillanthattunk Ferenc József császár és felesége, Erzsébet császárné mindennapi életébe. Délután visszatértünk Salzburgba, ahol a belváros többi nevezetességét (Szent Rupert-dóm, temető, ferences kolostor) nézhettük meg. A harmadik nap elindultunk Salzburgból Bajorországon keresztül Kufsteinbe. Kufstein várában megtekintettük azokat a cellákat, ahol Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Wesselényi Miklós, Teleki Blanka, Leövey Klára és Rózsa Sándor raboskodott. Rattenbergben elidőztünk a XVII. század óta változatlanul fennmaradt belvárosban. Innsbruck felé menet megálltunk Wattensben, ahol a Swarovski Kristálymúzeumban csodálhattuk meg a "Kristályvilágot". Délután megérkeztünk Innsbruckba, ahol I. Miksa császár parancsára készített Arany-tetőt és az Alpok vonulatától északra legszebbnek mondott Szent Jakab-dómot tekintettük meg.

Salzburg város levéltára

A levéltár vezetője: Dr. Peter Kramml, a munkatársak száma húsz fő.

Levéltárhasználat
A levéltár anyagában való kutatás díjmentes, ha a kutató tudományos, honismereti, oktatási vagy publikálási célból folytatja. A levéltári anyag használata során, az engedély megadása után lehetőség van másolásra. A másolási költségeket "Salzburg város levéltára díjszabályzata" tartalmazza. A kutatásnak vannak korlátai: ha a 2008. évet vesszük alapul, akkor az 1978 után keletkezett iratokat nem lehet kutatni, a személyes adatokat tartalmazó iratoknál az irat keletkezésétől számított 100 év a "határidő". Az építési tervekben és iratokban csak a tulajdonos, vagy annak halála után az örökös engedélyével lehet kutatni.

A levéltár rövid története
A késő középkorban a városházán működött egy levéltár, erről 1515-ből van az első írásos emlék. 1680-ban készült el a legrégebbi inventáriumuk. Az első szabályzatuk megalkotása Ludwig Pezolt nevéhez fűződik. 1849-től a város régi levéltára átkerült a salzburgi múzeumba. Az 1988-ban létesült városi levéltár 1994-ben kapta meg a régi levéltár anyagát. 2003-tól dolgoznak a jelenlegi üveghomlokzatú épületben. 2008. január 1-jétől a levéltári ügyintézés elektronikus úton történik.
A levéltárban 14 kilométernyi anyag található, a raktárak modern klímaberendezéssel vannak ellátva, a polcok klímája egyenként is szabályozható.

Mi található a levéltárban?
Salzburg város anyaga a XIII. századtól egészen 1945-ig. Külön gyűjteményt alkotnak a városi oklevelek a XIII. századtól 1865-ig és a Pezolt-iratok a XVI. századtól 1820-ig.
Az alapítványi levéltár a XIV. századtól 1865-ig tartó anyagot öleli fel. Tartalmazza az egyházi alapítványok, otthonok és a legrégebbi polgári kórház működéséről szóló iratokat, kimutatásokat és számadásokat. A levéltárban vannak elhelyezve Josef Hummel, Emanuel Jenal, Otto Stroh-mayr, Hans Sedlmayr, Julius Schilling, Josef Wessiken és Franz Michael Vierthaler hagyatékai, Hans Glaser, Ignaz Heffter és Franz Joseph Wohlmuth naplói, továbbá salzburgi cégek és egyesületek iratai.
A céhgyűjteményben kutathatók a céhszabályzatok, a céhiratok, a mester- és legénylevelek a XV. századtól. A városi tervgyűjteményben és építészi hagyatékokban engedéllyel lehet kutatni. A közigazgatási levéltár az 1945 utáni közfeladatot ellátó salzburgi szervek anyagát tartalmazza.
A fotógyűjtemény kb. 600.000 fényképből áll, ebből 10.000 üveglemezen található. Személyi és vállalati hagyatékokból származik. Elsősorban Salzburgot és környékét ábrázolják a fotók. A fényképek egyenként savmentes dobozokba vannak becsomagolva. A plakátgyűjteményben a XX. század utolsó harmadából vannak plakátok, egy-két korábbi darabbal. A könyvtárban kimondottan Salzburg történetére vonatkozóan gyűjtik a kiadványokat. Mindhárom gyűjtemény anyaga számítógépre fel van téve, és a számítógépes keresési lehetőség is adott.
2003-tól működik az intézményben a modern kialakítású restaurátorműhely két fővel. Munkájuk során elsősorban papírral, pergamennel és bőrrel, továbbá viaszpecséttel foglalkoznak. A restaurátorműhely rendelkezésére áll egy könyvkötő és egy aranyművesműhely.

A felvételeket készítette Szepessy Gábor és Gréczi Tamásné.