Székfoglaló előadás

R.Várkonyi Ágnes

R. Várkonyi Ágnes történész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 2007. október 11-én tartotta meg nagysikerű székfoglaló előadását: A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi békekötésekben címmel.

Ruttkay Kálmánné Várkonyi Ágnes 1928. február 9-én született Salgótarjánban. Az ELTE BTK professzor emeritusa. Szakterülete Magyarország XVI–XVIII. századi története, a történetírás története, a történeti ökológia. Tagja a Művelődéstörténeti Bizottságnak, a Történettudományi Bizottságnak, levelező tagja a Royal Historical Society-nek. 2000-ben Széchényi díjat kapott. 1998-tól Nógrád megye és 2004-től Salgótarján díszpolgára. A Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában, a Magyar Tudomány 2007. augusztusi számában köszöntötték a Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjait, köztük R. Várkonyi Ágnest is.

Ebből teszünk közzé egy részletet:

„Soha nem gondoltam, hogy történész leszek. Pedig amit szüleimtől, szülővárosomtól, tanáraimtól kaptam, a humán pályára irányított. Engem viszont az érdekelt, amit magam körül láttam, az érdekes világ. Salgótarján, a Mátra északi oldalán a szűk völgyekben elnyúló városban világok találkoztak: bányák, gyárak, a vármegye, a salgói vár és négy vallás temploma. Az udvarokba bekönyököltek az erdős hegyek, a falvakból palóc viseletben jöttek a hetivásárokra. Hat kilométerre húzták meg a határt, Somoskő vára alatt. Bánrévén, ahol nyaranta nagyanyám tíz gyermeke és huszonhat unokája nyaralt, a ház mellett a vasút túloldalán kezdődött a másik ország. Irtózatosan kíváncsi voltam, mit jelentenek a felnőttek beszédjéből közénk lehulló olyan különös mondatok, mint hogy azóta ott a levegő íze is más lett. Talán ez a határ menti gyerekkori lét az oka, hogy Magyarország történetét soha nem tudtam elképzelni határok közé zárva.”