Levéltári szeptember

Könyvbemutató az egykor divényi uradalomhoz tartozó Balassagyarmaton

A balassagyarmati Helytörténeti Gyűjtemény régmúlt századokat idéző épülete adott otthont szeptember 12-én a Nógrád Megyei Levéltár második könyvbemutatójának. A "Levéltári szeptember" nevet viselő rendezvénysorozat keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők Dr. Szirácsik Éva "A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687-1787)" című könyvével. Ez a mű doktori (PhD) értekezésként a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán készült azonos címmel. A témavezető az időközben elhunyt Dr. Gunst Péter volt, az értekezés bírálói Dr. Zimányi Vera és Dr. Bán Péter voltak. A könyv az "Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból" sorozat 48. köteteként 2005-ben jelent meg Tyekvicska Árpád levéltár-igazgató sorozatszerkesztésében.

A megjelenteket Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója köszöntötte, aki hangsúlyozta a könyv helytörténeti vonatkozását, hiszen Balassagyarmat fele a Zichy család kezelésében álló divényi uradalom része volt. Beszámolt a levéltárak, különös tekintettel a Nógrád Megyei Levéltár által őrzött Zichy-birtokokra vonatkozó iratokról. Hangsúlyozta, hogy nem csupán a Balassa, hanem a Zichy család is meghatározta a város életét. Elmondta, hogy a város és a Zichyek közötti kapcsolat legszebb lenyomata, a balassagyarmati plébániának a Zichy család címerét ábrázoló üvegablaka került a kötet címlapjára.

A könyvet Dr. Rémiás Tibor történész-muzeológus, a Herman Ottó Múzeum osztályvezetője mutatta be. A hallgatók elsőként megismerkedhettek az uradalommal, mint fogalommal, az uradalomtörténeti kutatások múltjával és jelenével. Az előadó hangsúlyozta az uradalomtörténet fontosságát és jelentőségét a helytörténeti kutatásokban, s felhívta a figyelmet arra, hogy számos uradalom iratanyaga vár még feltárásra.

A könyvismertetésében kiemelte, hogy a korábbi uradalomtörténeti írásokhoz képest a szerző hosszabb időszak bemutatására vállalkozott, hiszen disszertációjában 100 év anyagát dolgozta föl úgy, hogy kitekintést nyújtott a korábbi és későbbi időszakokra egyaránt. A kötet újszerűségét bizonyítja a számítógépes forrásfeldolgozás. Az igényes kivitelű kötetben képek, térképek, ábrák illusztrálják a szöveget, a CD-ROM melléklet pedig mindezen túlmenően tartalmazza a kötet adattárát is.

A szerző elmondta, hogy a Zichy család szemszögéből a divényi uradalmat nem túlzás a legmeghatározóbbnak nevezni mezőgazdasági területének nagysága és az ott élő jobbágyok létszáma alapján. Fontos volt ez a terület azonban Zichy Istvánnak is, a vendégként meghívott Pállfy Józsefné Zichy Katalin grófnő édesapjának, aki ugyanis nem csupán földesúrként, hanem történészként is foglalkozott a divényi uradalommal.

A birtok Nógrád vármegye életében is kiemelkedő jelentőségű volt, az egy kézben öröklődő hitbizomány legnagyobb kiterjedése idején 75 településen húzódott Nógrád vármegyében, töredék részben Hont vármegyében. Az egykori uradalom döntő hányada napjainkban a Szlovák Köztársasághoz tartozik, míg Magyarországon Ludányhalászi, Galgaguta, Terény és Balassagyarmat érintett ezen a téren. A szerző köszönetet mondott mindazoknak, akik különféle formában hozzájárultak disszertációja és a kiadvány létrejöttéhez.

A könyvbemutató zárásaként Tyekvicska Árpád levéltár-igazgató beszélgetett az "utolsó divényi úrnővel", a Bécsben élő Pállfy Józsefné Zichy Katalin grófnővel, aki elragadó közvetlenségével nyerte meg hallgatóit. A grófnő először megjegyezte, hogy a kötetnek édesapja is igen örült volna. Beszélt Divényben töltött gyermekkoráról, édesapjáról, kényszerű távozásukról, Magyarországon, Franciaországban és Ausztriában töltött éveiről.