Nagy Iván-emléknap - Horpács, 2005. október 29.

"A reformkor hajnalán született, 1824-ben. 1848-49 avatta felnőtté. Magyarország elhúzódó társadalmi korszakváltásának évtizedeiben érlelődött történettudóssá. Még megélhette a millenniumi ünnepségeket. Pályáját a századforduló küszöbén, 1898-ban zárta le a halál." R. Várkonyi Ágnes kezdte ezekkel a gondolatokkal az akadémikus-történész-genealógus-múzeumalapító Nagy Iván pályaképének megrajzolását 2000-ben, a tiszteletére rendezett emlékkonferencia nyitó előadásán. Öt esztendő elteltével, a tudós több munkájának feldolgozása, megjelentetése után (naplója, iratai, Rákóczi-kori iratmásolatai, CD-kiadvány) ismét emléknapon tisztelegtünk nagysága előtt.

A szép számmal megjelent vendégeket és a szervezőket - a Nógrád Megyei Levéltárat, illetve a levéltár igazgatója, Tyekvicska Árpád elnökletével tizenhárom éve működő, honti és nógrádi társadalomkutatókat összefogó balassagyarmati Nagy Iván Történeti Kört - ezúttal a tudós-gondolkodó nyughelye, a nógrádi Horpács község látta vendégül. Késő délelőtt Molnár Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd levéltárunk négy munkatársa adott számot arról, miként járultak/járulnak hozzá Nagy Iván emlékének őrzéséhez. Elsőként Tyekvicska Árpád beszélt Nagy Iván életútjáról, emlékének ápolásáról, őt Galcsik Zsolt követte, Nagy Iván naplója című előadásával. Tóth Tamás az általa feldolgozott Nagy Iván-iratokról - azok könyv és CD formájában történt megjelentetéséről, valamint Interneten hozzáférhető változatáról - tartott ismertető előadást, végül Dr. Szirácsik Éva osztotta meg velünk ismereteit a Rákóczi-kor és Nagy Iván kapcsolatáról.

A minikonferencia zárásaként az emlékezés és tisztelet virágait, koszorúit helyeztük el Nagy Iván nemrégiben felújított síremlékénél, a horpácsi temetőben.