MAGUNKRÓL

A levéltár története

Ahogy az egykori nemesi vármegyék levéltárai általában, a Nógrád megyei is az idők során egyre szűkebbnek bizonyult alispáni és nótáriusi levelesládából nőtt ki. A nemesi közgyűlések jegyzőkönyveit és iratait eleinte az alispán, majd az alispán és a nótárius együttesen, utóbb – mintegy három évszázadon át – a vármegyei főjegyző őrizte és gondozta, legtöbbször saját kúriájában, ritkábban – főleg veszélyek idején – a megye székhelyén. >>>továbbSalgótarján

A levéltár salgótarjáni központja
itt kattintson a térképre

3100 Salgótarján, Bem u. 18.

Telefon/fax: (06 32) 412-801, 310-043

Honlap: www.nogradarchiv.hu

E-mail: starjan@nogradarchiv.hu

A levéltár igazgatási és gazdasági központja Salgótarjánban működik. Itt található a levéltár szakkönyvtára, illetőleg restaurátor műhelye is. A központban őrizzük:

 • a feudális és kapitalistakori kori megyei törvényhatóság, valamint a megyei hatáskörű államigazgatási szervek iratanyagát,

 • a Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek iratait,

 • a tanácsi korszak megyei közigazgatási, a salgótarjáni, szécsényi, pásztói járási hivatal és a községi tanácsok iratait,

 • a tanácsi korszak központi államigazgatása területi szerveinek anyagát,

 • Salgótarján nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratait,

 • az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait,

 • az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságának pártarchívumát.

Vezetők: Tyekvicska Árpád igazgató, Toronyi Judit igazgató-helyettes, Lengyel Józsefné gazdasági vezető, Juhász Katalin,osztályvezetőBalassagyarmat

A levéltár balassagyarmati részlege
itt kattintson a térképre

2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.

Telefon/fax: (06 35) 300-745

e-mail: levbgy@enternet.hu

A Balassagyarmati Levéltárban Nógrád megye nyugati területére vonatkozó iratanyag található. Szakkönyvtárunk egy része itt kapott elhelyezést. Balassagyarmaton az alábbi iratokat őrizzük:

 • a feudáliskorból a balassagyarmati, kékkői, rétsági (nógrádi) szolgabíróságok és járásbíróságok iratai,

 • a balassagyarmati és Rétsági járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek, hitelügyi szervezeteinek anyaga,

 • a tanácsi korszak balassagyarmati és rétsági járási hivatal és a városok, községi tanácsok iratai,

 • Balassagyarmat mezőváros, nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratai,

 • az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait,

 • a Nógrádi Nemzeti Intézet iratai,

 • a Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat és jogutódai iratai,

 • Nagy Iván történész hagyatékának Nógrádban maradt része.

Az intézményrész vezetője: dr. Hausel Sándor főlevéltáros, igazgató-helyettes.Bátonyterenye - Nagybátony

A levéltár nagybátonyi részlege
itt kattintson a térképre

3070 Bátonyterenye (Tiribes), Bolyoki u. 8.

Telefon/fax: (06 32) 353-152

A tiribesi raktár ad helyet:

 • a Nógrádi Szénbányák Vállalat és elődszervezetei iratanyagának,

 • a felszámolt vállalatok, szövetkezetek, gazdasági egységek iratainak.

Az intézményrész vezetője: Juhász Katalin levéltáros, osztályvezető.


Munkatársaink
 

SALGÓTARJÁNI KÖZPONT

Tyekvicska Árpád, igazgató
arpad@nogradarchiv.hu

G. Toronyi Judit, igazgatóhelyettes, főlevéltáros
toronyij@nogradarchiv.hu

Juhász Katalin, osztályvezető,levéltáros
juhaszka@nogradarchiv.hu

Sebestyén Kálmán, főlevéltáros
kalman@nogradarchiv.hu

Bódi Zsuzsanna, levéltáros
bodi.zsuzsa@nogradarchiv.hu

Szederjesi Cecília, levéltáros, jelenleg GYED-en
pasztorc@nogradarchiv.hu

Dr. Szirácsik Éva, levéltáros
eva.sziracsik@nogradarchiv.hu

Szepessyné Judik Dorottya, levéltáros
judikd@nogradarchiv.hu

Galcsik Zsolt, segédlevéltáros
galcsikzs@nogradarchiv.hu

Hernádiné Bakos Marianna, segédlevéltáros
hbmarianna@nogradarchiv.hu

Hernádi László, segédlevéltáros
hernadil@nogradarchiv.hu

Kiss Zoltán, segédlevéltáros
kizo@nogradarchiv.hu

Balázsné Orosz Orsolya, segédlevéltáros, jelenleg GYED-en
orsolya@nogradarchiv.hu

Gáncs Andrea, levéltári kezelő, jelenleg GYED-en

Páldi Judit, levéltári kezelő
judit80@nogradarchiv.hu

Kári-Horváth Lajosné, levéltári adatrögzítő
karihorv@nogradarchiv.hu

Naszádiné Szabó Andrea, levéltári kezelő
szandrea@nogradarchiv.hu

Kisné Horváth Sybilla, levéltári kezelő - titkárnő
hsybill@nogradarchiv.hu

Viskárdi Viktor, levéltári kezelő

Gulyásné Fancsik Erika, segédrestaurátor

Lengyel Józsefné, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető
ibolya@nogradarchiv.hu

Fodor Zsoltné, levéltári kezelő

Sándor Istvánné, kisegítő alkalmazott
huszarm@nogradarchiv.hu

Strihóné Balázs Bernadett, kisegítő alkalmazott
berni@nogradarchiv.hu


BALASSAGYARMATI LEVÉLTÁR

dr. Hausel Sándor , igazgatóhelyettes, főlevéltáros
levbgy@enternet.hu

Tóth Tamás, levéltáros
levbgy@enternet.hu

Págyor Lászlóné, segédlevéltáros
levbgy@enternet.hu

Molnár Jánosné, levéltári kezelő
levbgy@enternet.hu

Kecskés Csabáné, kisegítő alkalmazott


BÁTONYTERENYEI RÉSZLEG

Juhász Katalin, osztályvezető, levéltáros
juhaszka@nogradarchiv.hu

Érdi László, levéltári kezelő

Kecskés Ferenc, levéltári kezelő
kecskesf@nogradarchiv.hu

Laczka Roland, levéltári kezelő